Sabex d.o.o. | Pravila Facebook in Instagram nagradnega natečaja #ljubimNUXEolje
24352
post-template-default,single,single-post,postid-24352,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Pravila Facebook in Instagram nagradnega natečaja #ljubimNUXEolje

Pravila Facebook in Instagram nagradnega natečaja #ljubimNUXEolje

1. člen
Organizator nagradne igre je Sabex d.o.o., Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka na profilih Facebook Nuxe Slovenija in Instagram Nuxe Slovenija.

2. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov z interneta.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

3. člen
Nagradna igra traja od 19. 10. 2021 do 9. 11. 2021 do 23:59h.
Oseba iz 2. člena tega pravilnika, ki želi sodelovati v Facebook ali Instagram nagradni igri, mora med trajanjem nagradne igre storiti naslednje:
1. Slediti strani oziroma profilu organizatorja
2. Všečkati objavo
3. Objaviti fotografijo svojega Nuxe olja s #ljubimNUXEolje (na Facebooku v komentar pod objavo, na Instagramu na feed).
Ena oseba lahko sodeluje z objavo neomejenega števila komentarjev, vendar mora vsakič objaviti drugo fotografijo. Vsebina, ki je neustrezna (žaljiva po vsebini, ne ustreza temi itd.), bo izključena iz nagradne igre.

4. člen
Organizator bo na svojem Facebook oziroma Instagram profilu razglasil 5 dobitnikov nagrad. Nagrado bo prejelo 5 sodelujočih, katerih fotografije bodo zbrale največje število všečkov. Nagrada je paket 2 NUXE olj: Huile Prodigieuse 100 ml + Huile Prodigieuse Florale 100 ml.
Nagrajenci bodo objavljeni 10. 11. 2021, z zmagovalci pa se bo organizator prek zasebnih sporočil dogovorili za prevzem nagrade. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar.

5. člen
Nagrajenci so dolžni organizatorju v 15-ih dneh od objave nagrajencev predložiti osebne podatke (ime, priimke, naslov prebivališča oziroma naslov za dostavo in kontaktno telefonsko številko.
Organizator je dolžan poskrbeti za prevzem nagrade v roku enega meseca od razglasitve zmagovalca. Nagrajenec je dolžan nagrado sprejeti 30 dni od razglasitve zmagovalca. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v določenem roku, organizator ni dolžan organizirati ponovnega prevzema.

6. člen
Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli diskvalificira sodelujoče v nagradni igri, če sodelujoči krši ta pravila ali deluje v nasprotju s pravili Facebooka oziroma Instagrama.

7. člen
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri nepreklicno potrjujejo, da lahko izvajalec za potrebe oglaševanja in objave izidov nagradne igre javno objavi njihovo ime in priimek. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da lahko izvajalec hrani njegove osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Izvajalec se zaveže, da bo s podatki nagrajencev ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).
Ostali podatki dobitnika nagrade (razen imena in priimka) bodo dostopni zgolj organizatorju nagradne igre. Predložene osebne podatke organizator uporablja samo za namen dogovora o prevzemu nagrade in jih hrani le v času tekmovanja in najkrajše obdobje (največ 3 mesece) po razglasitvi zmagovalcev nagradne igre.
Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli do žrebanja zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, posredovanih ob sodelovanju v nagradni, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov info@sabex-international.com.
Organizator nagradne igre kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).
Kontaktni elektronski naslov osebe, ki je zadolžena za hranjenje osebnih podatkov, je info@sabex-international.com.

8. člen
Nagradna igra ni sponzorirana ali promovirana s strani družbene mreže Facebook Inc., niti ni povezana z družbeno mrežo Facebook Inc.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook.
morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada internetnega omrežja za določeno območje ali uporabnika, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo telekomunikacijskih storitev,
kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali pri uporabi nagrad,
(ne)točnost podatkov, ki so jih udeleženci posredovali za sodelovanje v nagradni igri.

9. člen
Izvajalec si pridržuje pravico, da nagradno igro prekliče, prekine ali začasno ustavi v primeru višje sile. O tem obvesti udeležence prek uradnega Facebook ali Instagram profila oziroma z objavo na spletni strani. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

10. člen
Vsi spori med organizatorjem in sodelujočimi v nagradni igri si bo organizator prizadeval rešiti sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za spore pristojno Okrajno sodišče v Kranju.

11. člen
Zmagovalec nima davčnih obveznosti, ki so neposredno povezane z nagrado, podeljeno v tej nagradni igri.
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 €, kar pomeni, da se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

12. člen
Organizator si pridržuje pravico, da spremeni pravila nagradne igre, o čemer bodo udeleženci obveščeni na spletni strani organizatorja.
Ta pravila začnejo veljati 19. 10. 2021.

No Comments

Post A Comment