Sabex d.o.o. | PRAVILA FACEBOOK I INSTAGRAM NAGRADNOG NATJEČAJA PURESSENTIEL
24574
post-template-default,single,single-post,postid-24574,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

PRAVILA FACEBOOK I INSTAGRAM NAGRADNOG NATJEČAJA PURESSENTIEL

PRAVILA FACEBOOK I INSTAGRAM NAGRADNOG NATJEČAJA PURESSENTIEL

Članak 1.
Ovim se Pravilima uređuje postupak i uvjeti sudjelovanja u Facebook nagradnom natječaju PURESSENTIEL PURIFYING (u nastavku: Facebook natječaj) koji, temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10), organizira SABEX d.o.o., Cebini ul. 28, 10000, Zagreb, OIB: 10471737301 (u daljnjem tekstu: Organizator). Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima.

Članak 2.
Nagradni natječaji provodi se od četvrtka, 16.12.2021. do srijede, 22.12.2021. do 23:59 s nagradnim zadatkom na Facebook i Instagram profilima PURESSENTIEL Hrvatska.

Članak 3.
Pravo sudjelovanja u Facebook natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici odnosno natjecatelji).

Članak 4.
Osoba iz članka 3. ovih Pravila koja želi sudjelovati na Facebook natječaju mora, u periodu trajanja natječaja napraviti sljedeće:
1. Zapratiti našu stranicu
2. Lajkati i spremiti ovu objavu
3. U komentar označiti dvije osobe

Članak 5.
Organizator će na svojim Facebook i Instagram profilima objaviti 3 dobitnika nagrade: PURESSENTIEL PURIFYING paketa koji se satoji od 3 proizvoda. Proglašenje će biti 22.12.2021., a s dobitnicima će se putem privatnih poruka dogovoriti oko preuzimanja nagrada. Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Jedna osoba može sudjelovati objavom neograničenog broja komentara, ali svaki put mora označiti drugu osobu. Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Dobitnik je sukladno zaprimljenim uputama u svrhu zaprimanja nagrade dužan Organizatoru unutar 15 dana od dobivanja poruke dostaviti osobne podatke (ime, prezime i adresa stanovanja i adresa dostave i kontakt telefonski broj). Organizator je dužan dogovoriti preuzimanje nagrade unutar mjesec dana od proglašenja dobitnika. Dobitnik je dužan preuzeti nagradu 30 dana od proglašenja dobitnika. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom periodu, Organizator nije dužan organizirati ponovno preuzimanje.

Članak 6.
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ako:
Sudionik krši ova Pravila ili Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pružaju Facebook i Instagram.

Članak 7.
Dostavljene osobne podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, telefonski broj) Organizator koristi samo u svrhu dogovora o preuzimanju nagrade te ih čuva za vrijeme trajanja natječaja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 3 mjeseca) nakon proglašenja dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano uz provedeni Facebook natječaj.

Članak 8.
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Organizator, kao niti pravne osobe koje u ime i za račun Organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Facebook natječaja, ne preuzimaju odgovornost za:
– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Facebook natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,
– neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Facebook natječaju, (ne) funkcioniranje Facebook stranice, posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,
– (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Facebook natječaju.

Članak 9.
Svako postupanje Sabex d.o.o. s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka. Svaki sudionik ima pravo od Organizatora (Voditelja obrade) zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici. Također, svaki sudionik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb. Sva pitanja vezana za zaštitu podataka i ostvarenje svojih prava, Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu info@sabex-international.com.

Članak 10.
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Facebook natječaju. Facebook natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. O svim promjenama Organizator će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene Facebook i Instagram stranice Organizatora

Članak 11.
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Facebook natječaju.

Članak 12.
Ova Pravila primjenjuju se od dana objave Facebook natječaja na Facebook stranici Organizatora.

No Comments

Post A Comment